Avatar

Jag tror Pinja gillar den här artikeln...

av Håkan, Göteborg, måndag, juni 15, 2020, 11:32 (412 dagar sedan) @ Pinja

Jag tänkte mera på "människan". Alla säger att vi är de samma som på stenåldern. Men jag undrar? Är vi ens de samma som på Platons och Aristoteles tid, som Lena skriver om? Jag undrar? (De levde för övrigt i skarven mellan brons och järnålder tror jag)

Pinja

Det är lätt att förväxla eller blanda samman social utveckling med biologisk, Pinja, den förra kan gå väldigt snabbt och sätta bestående avtryck i historien medan den senare tar tusentals år för att ens bli mätbar med dagens teknologi inom genetik.

Biologiskt är vi inte på något signifikant sätt olika de som efter senaste istiden bosatte sig stegvis allt längre norröver i det vi kallar Europa. Med nutida teknologi kan vi till och med återskapa utseendet hos människor vars enda efterlämning är ett kranium, och för att endast tala för mig själv var det en ganska omvälvande insikt jag fick först i långt mogen ålder att folk för flera tusen år sedan såg ut som, ja folk. Inte som grottmänniskor enligt skämtteckningar.

Sätt på en bronsåldersmänniska kläder från H&M och ingen som mötte honom eller henne skulle vända sig om och undra.

Sätt ett antal bronsåldersbarn i svensk skola och...nä förresten, i en bra skola och ut skulle komma studenter som inte gick att skilja från dagens.

Eller kanske lite, påpekar min osynlige smiley lätt ironiskt.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum