Avatar

Jag tror Pinja gillar den här artikeln...

av Håkan, Göteborg, måndag, juni 15, 2020, 19:12 (29 dagar sedan) @ Pinja

Jag förstår nog fuller väl det som Håkan och Seawolf vill undervisa mig om. Men min tanke var att även utan dramatiska mutationer och/eller möten mellan sedan länge åtskilda människotyper/raser/populationer, så fortgår ju evolutionen i alla fall så snart vi förökar oss. Om det jag kallar kulturen (och Håkan det sociala) växer i inflytande över vårt beteende så kanske detta även gäller de partner vi väljer. Och evolutionen tar ett myrsteg, eller mindre. För jag tror inte att evolutionen enbart sker språngvis, även om det också inträffar, men betydligt mer sällan. Dvs med min terminologi frågar jag mig om inte kulturen påverkar naturen, om än mycket långsamt.

Pinja

Mutationers roll i evolutionen är inte så stor som många tror, trots att sådana sker mycket frekvent.
En orsak är att de flesta inte ändrar organismens sätt att fungera på något nämnvärt sätt, men en gång där försvinner de inte så länge de med mutationen förökar sig.

Men evolution handlar om att enorma antal individer föds och nästan alla dör, oftast genom att bli uppätna som barn, innan de fortplantar sig. De som fortplantar sig kan ha en egenskap som ökar överlevnadsmöjligheten en liten liten aning, och den egenskapen kan förstärkas under flera tusen generationer så att de individer som då lever på ett synbart sätt avviker från individerna några tusen år tidigare. Men slumpfaktorer spelar en stor roll liksom geologiska och klimatmässiga cykler, så något tydligt mönster finns inte.

Människor har snudd på helt satt evolutionen ur spel vad gäller oss själva som art eftersom vi har utvecklat samhällen och sociala/kulturella strukturer och vetenskap och teknik osv, i stället för att snudd på alla barn blir uppätna i unga år.

Det är också en intressant fråga hur evolutionen ser ut i övriga djur- och växtriket numera, med snudd på hela den landlevande animaliska biomassan bestående av människor och deras husdjur och boskap.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum