Avatar

Jag tror Pinja gillar den här artikeln...

av Håkan, Göteborg, onsdag, juni 17, 2020, 10:43 (27 dagar sedan) @ Pinja

Jag har läst artikeln flera gånger nu, Pinja, och det enda jag ser beskrivet är hur var generation präglas - också genom genetiska förändringar i de allra första dagarna eller veckorna - genom den miljö de växer upp i.

Men inget överförs till nästa generation, den präglas också på nytt och i endera av de två riktningarna i exemplet beroende på den generationens miljö dvs mödrarnas agerande.

Evolution, återigen, handlar om ett långvarigt gradvis förändrande av generation efter generation genom olika inre och yttre faktorer och utan någon målstyrning eller medvetenhet hos någon eller något.

Historien är full av exempel på forskare som använder isolerade forskningsresultat i laboratoriemiljö under ett litet antal cykler för att dra långtgående slutsatser om årmiljoner.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum