Avatar

Än så lever seglardrömmarna här i Finland

av Håkan, Göteborg, söndag, juli 26, 2020, 22:23 (15 dagar sedan) @ Pinja

Kan såhär lite efteråt också, med referens till trådens rubrik säga att bland mina tidigaste minnen som kanske också fick mig att bli båtmänniska var Göran Schildts böcker om sina seglingar med Daphne.

I medelhavet efter att ha tagit sig genom Europa på kanalerna i Frankrike och senare under några år i den grekiska övärlden och med dåtida Italien som deras vinterhamn, och en gång också en segling uppför Nilen.

Skildringar i flera böcker lika mycket om historia och kultur och filosofi som om segling och båtliv, och från en tid som aldrig kommer tillbaka.

Det är inte bara i Finland seglardrömmar finns, Pinja, än i dag.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum