Avatar

Har du pengar

av Håkan, Göteborg, onsdag, augusti 26, 2020, 21:40 (31 dagar sedan) @ Seawolf

Ja det är nog dessvärre många underhållsavdelningar som fungerar så.

Pinja


Det Håkans diagram visar är inte hur underhållsavdelningar inom ett företag funkar, utan hur kundreklamationsavdelningar agerar när kunden kommer tillbaka med en pryl.

Ett producerande företag överlever inte om deras interna underhålls/reparationsavdelning agerar så. Under en tid kan ledningen kapa ner på underhållet för att tillfälligt uppvisa en ökad vinst som ökar deras bonus, men då uppstår med nödvändighet något som av erfarna sakkunniga benämnes "en underhållsskuld" och denna växer tills företaget konkar om man inte förr eller senare betalar tillbaka på den.

När konkagränsen syns vid horisonten för ledningen som orsakade problemet avgår de, varpå en ny tillsättes av styrelsen med uppdrag att sanera. Den nya gör en massa "engångsavskrivningar" och "investeringar" som betalar hela underhållsskulden på ett bräde och är så stora som de kan övertyga styrelsen om första året, varefter de påföljande år kan starta cirkusen med bonusar igen, osv.

Det Seawolf beskriver är alldeles riktigt så länge man håller sig till företag, eller för tydlighetens skull kommersiella företag.

Men överför nu beskrivningen till andra delar av samhället, som till exempel järnvägar, rörsystem för vatten, rörsystem för avlopp, elkraftproduktion, elkraftdistribution - för att bara nämna några - och i dessa sammanhang blir just det där med underhåll och reparationsavdelningars brister tydliga och i någon mån illustrerade av diagrammet och med uteblivna åtgärder för många hundratals milliarder att försöka ta igen.
Tills nästa regeringsbyte, ungefär som Seawolf beskriver det i kommersiella företag, men nästa regering har en fördel där - de kan peka på oss väljare och säga att det var ni som valde den förra regeringen...

Och så har vi ju alla mjuka delar i samhället med samma brist på underhåll sedan långliga tider som skolor, sjukvård, äldreomsorg, polis och militär (Jo de uniformerade är numera mjuka och genusindoktrinerade), och inte minst det politiska etablissemanget som numera är inte bara mjukt utan snarare i upplösningstillstånd.

Håkan
underhållande


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum