Avatar

Har du pengar

av Seawolf @, torsdag, augusti 27, 2020, 07:11 (95 dagar sedan) @ Håkan

Inom politiken är det dessvärre normalt att politiker ständigt slår på trumman för att slänga skattepengar på nya mer eller mindre monumentliknande saker som kulturhus, idrottshallar, simhallar, parker mm.

Men man kapar bort i stort sett allt seriöst underhåll från dessa anläggningar så att de efter något eller några decennium blir sjaskiga och dysfunktionella. I en del fall görs en uppryckning för att få bort resultatet av denna "underhållsskuld", men då kallar man det inte underhåll utan investering. Men eftersom sådant inte är lika politiskt sexigt som att måla upp ett nytt objekt som ersätter det gamla så river man alltså det gamla i förtid.

Men observera att det inte är utförarna av underhåll som kör efter Håkans diagram, utan politikerna i detta fall, lika väl som att vissa företagsledningar gör liknande.

Sensmoralen är att offentligheten misshushållar med skattemedlen. För att det offentliga skall fungera långsiktigt krävs att VARJE satsning ges en löpande årlig underhållsbudget. En konsekvens av detta är då att efter ett tag tas hela den offentliga budgeten upp av rena driftskostnader plus underhållskostnader, och nya eller ytterligare spektakulära monument över politikernas dådkraft blir ekonomiskt omöjliga.

Det är värt att notera att det svenska begreppet "underhåll" på norska heter "Vedlikehold" och betyder återöversatt till svenska "vidmaktshållande", vilket klarare beskriver vad det handlar om.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum