Avatar

Snart arbetslös! eller inte?

av Håkan, Göteborg, fredag, september 04, 2020, 21:02 (22 dagar sedan) @ morpheus

Då vår uppdragsgivare bestämde sig kanske lite väl sent i den pågående kontraktsförhandlingen att avbryta vidare diskussioner och istället meddela att inför framtiden när nuvarande kontraktet går ut istället driva transporterna i egen regi och med egna tankbilar så blir man ju lite orolig om vad som kommer att ske? Vid ett förklarande möte med vår norska VD via Skype fick vi beskedet att alla förare skulle erbjudas en ny plats hos uppdragsgivaren Circle K. Dock är jag tveeggad till en övergång till okänd mark att jobba direkt för en såpass stor aktör som kan gå över lik för att få sin vilja igenom. Ett nytt möte är planerat kommande tisdag då Circle K ska förklara sin syn på framtiden och hur dom vill sköta ett nybildat åkeri och vem som ska hålla i tåtarna. Vår planering som sitter i Riga var helt tagna på sängen och hade ingen vetskap om vad som skulle ske. Jaja det kanske blir bra men jag tvekar. Vår lokala områdesansvariga arbetsledare kommer inte att erbjudas en tjänst i den nya organisationen vilket eldar på den negativa attityden hos förarna.

https://www.tidningenproffs.se/nyhet/2020/09/circle-k-ska-kora-eget-bransle-med-egna-fo...

Som jag läser den länkade artikeln jobbar du morpheus i ett företag som heter Martinsen Transport AB med norsk VD och jag förmodar det är ett norskt företag. Med logistik som sköts från Lettland.
Det låter lite märkligt i sig.

Företaget som har oljeprodukter att transportera är Cirkle K som du beskriver som ett multinationellt företag, och de tänker nu köpa in egna tankbilar successivt under ett par år för transporter i Sverige.
Det låter lite märkligt också, investeringar på minst hundra millioner under två års tid för en tankbilsflotta i Sverige, där det redan finns tillräckligt med tankbilar för deras behov - eller är det där det kniper?

Inget företag gör förändringar utan att vänta sig vinster på kort eller lite längre sikt så var kan de möjliga vinsterna vara för Cirkle K morpheus?

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum