Avatar

Det var för mer än ett halvt år sedan...

av Seawolf @, onsdag, september 23, 2020, 07:56 (27 dagar sedan) @ Håkan

Artikeln är tämligen historielös.
Sverige har en halvmilennielång tradition att staten trumpetar ut sitt "rätta" budskap, med början i tvånget att gå till kyrkan varje söndag och där pumpas fulla av propaganda (blandning av kristna och statliga påbud och föreskrifter). Andra religiösa möten var tidvis förbjusdna.
När tidningar började ges ut (Läs Aftonbladet) så belades det varje dag med utgivningsförbud, varpå namnet ändardes till "Det NN:te Aftonbladet" och till slut fick myndighetrna ge sig.
När radion kom var de Svenska myndigheterna på tå och införde monopol på sådana utsändningar på det att "den rätta läran" endast skulle få sändas.
När Radio Nord och Radio Syd kom till på fartyg på internationellt vatten hittade man på nya lagar som förbjöd varje logistiskt eller annan samverkan med fartygen, vilket stoppade dem.
Den som drev Radio Nord hette Jack Kotschack, och den sista poplåten som sändes innan Radio Nord stängdes var: Stick iväg Jack
När satellit-TV började komma så fanns förslaget från Socialdemokraterna att förbjuda paraboler, allt för att bevara Public Service monopol som åsiktstrumpet.
Numera framförs ofta den rödgröna synen på att Internet måste censureras, och i brist på att detta ännu inte verkar genomförbart, så har man subventionerat t.ex. Facebooks serversatsningar i Sverige så att man bevisligen kan utpressa dem att ta bort sådant de inte gillar, annars....
(För övrigt en Svensk Socialdemokratisk specialitet: Gå in i potentiellt misshagliga sammanslutningar, ge dem bidrag så de blir beroende av detta. Sem lyder de. Eller som det heter på engelska: "If you cant beat them, buy them!")

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum