Avatar

viking sky

av Håkan, Göteborg, torsdag, september 24, 2020, 19:22 (31 dagar sedan) @ Cthulu

Tack för länken, Cthulu, och jag har inte läst den sammanfattningen tidigare.

Den publicerades i slutet av förra året och det jag läst var under veckorna efter haveriet, många tidningsartiklar med intervjuer av olika sakkunniga och en del preliminära texter från myndigheter.
Vid den tiden fick jag god hjälp av signaturen ole som hittade en hel del av det som fanns i norska medier.

Det mest intressanta i din länk är att de tydligt talar om flera smörjoljetankar och det jag visste då som nu var ju att man aldrig har gemensamma smörjoljesystem för flera motorer, det är ett klart no-no.

Tidigare beskrevs det i tidningsartiklarna som att det fanns en gemensam tank för motorerna vars nivå var för låg.

Detta kan ha berott på en sammanblandning av att var motor har ett eget system, med att det finns en eller flera gemensamma förrådstankar varifrån olja tas för att då och då fylla på motorernas system eftersom smörjolja förbrukas under drift.

Varför det tydligen var för lite olja i alla motorernas system nämns det dock inget om, och det kan höra ihop med det jag nämnde att generande saker försöker man så långt som möjligt hålla borta från offentligheten.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum