Avatar

Möte i motljus

av Håkan, Göteborg, lördag, september 26, 2020, 14:56 (24 dagar sedan) @ Seawolf

Vad är det som gör att varvet i Åbo kan bygga så många av världens största kryssningsfartyg, när Sverige redan för ett halvt liv sedan fick vända buken upp ?
Jag har ju varit anställd i finska företag, och har stort förtroende för finsk sisu och annat finskt, men det räcker väl inte som förklaring....

Den fråga som Seawolf tar upp lär aldrig få ett uttömmande svar, som dessutom skulle vara det riktiga medan andra förklaringar är fel, vi får nöja oss med olika synvinklar med mer eller mindre mängd fakta därbakom.

En åsikt jag och många i branschen har ända sedan slutet sjuttiotalet, då Svenska Varv bildades av staten för att rädda varven, är att det omintetgjorde många möjligheter för några av varven att finna överlevnads - och konkurrensstrategier på egen hand utifrån olika förutsättningar.
Kopplingen till socialism är tydlig, och det mer realistiska namnet Svenska Slarv blev snabbt vad branschfolk använde.

Varvet i Turku (jag använder helst namn i originalspråk när så är möjligt) var en gång finskt i fler betydelser än att ligga i Finland, men sedan många år har de haft utländska ägare. De jag minns är koreanska företag, och jag tror ett tag Norge var med i bilden, men sedan många år är det helägt av det tyska varvet Meyer Werft.
De heter också officiellt Meyer Werft Turku.

Sedan väldigt många år är de också liksom alla andra varv i världen mer av en sammansättningsplats för mängder av underleverantörer än en egen komplett tillverkare.
Dessa underleverantörer har ofta uppdraget att både leverera sina utrustningar och helt eller delvis installera och köra igång dem.
Så var det för min uppdragsgivare, och de flesta av våra montörer var polacker och endast vår platschef och ibland ytterligare en man var finnar, och all vår utrustning tillverkades på andra håll i världen.

Samma sak gäller för i stort sett alla andra också, och även varvets egen personal förutom i administration och tekniska managementavdelningar är till mycket stor del av andra nationaliteter, inte minst ryssar och från andra tidigare östblocksländer.

Tillbaka till Svenska Slarv och en typisk svensk gren inom myndighetsutövning, nämligen att godtroget skjuta sig själv i foten.

Bläcket på internationella avtal om förbud mot statlig subventionering av varven hann inte torka innan svenska myndigheter noga klargjorde för de svenska varven att inga lånegarantier eller andra former av back-up skulle komma i fråga i samband med nya order till varven - de skulle lösa finansiering och ta valutarisker och så vidare helt själva.

Samtidigt bedrev åtskilliga andra länder business as usual med mer eller mindre smarta metoder för att hålla det bakom kulisserna, inte minst i Danmark och också i Tyskland.

Men så är det ju än i dag, vad det än handlar om ska Sverige gå före, och tror sig visa den rätta vägen för andra...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum