Avatar

Visst är tiden ur led...

av Håkan, Göteborg, lördag, oktober 03, 2020, 08:34 (27 dagar sedan) @ morpheus

Alternativmedia presenterar ju oftast bara nyheter som passar deras agenda. Finns väl knappt några som är neutrala utan de har alla en färg.

Alternativmedia sysslar inte med nyhetsförmedling alls, morpheus, om man med sådant menar lokala händelser eller annat utan kopplingar till större sammanhang.

Däremot finns det många, speciellt om man tittar också utanför Sverige, som sysslar med att skriva om sådant som kan ses som bitar i olika pussel, och det är en nog så viktig rapportering.

Beträffande agendastyrd verksamhet har ordinarie media en framskjuten plats, inte bara på sina ledarsidor där det hör hemma, utan också i form av urval och ordval och i olika sammanhang som nyheter, kultur, lokalpolitik, sociala frågor osv.

Och detta framgår väldigt tydligt i samtalet med Chris Forsne också om SVT.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum