Avatar

Kriminaliteten i Sverige

av Håkan, Göteborg, måndag, oktober 12, 2020, 12:25 (18 dagar sedan) @ Seawolf

Man kan likna den ökande typ av kriminalitet som Sverige drabbas av vid cancer.
Det finns ett antal orsaker till varför både kriminalitet och cancer uppstår.
Men när de har uppstått så är det inte meningsfullt att försöka behandla den med åtgärder mot de faktorer som ökar riskerna att den uppstår.
När de har spridit sig för långt och inget annat hjälper måste man operera bort det, dvs. skära bort det från den drabbade kroppen.

Översatt till kriminalitet, så hjälper det inte att påverka de socioekonomiska faktorer som ökar riskerna, det är för sent och lockelserna i form av status och pengar vid att deltaga i kriminaliteten är för stor. Det som är nödvändigt är operation, dvs. att skära bort de kriminella från samhällskroppen och långtidsförvara dem i några decennier under fångvårdsekonomiska former.

Konceptet är beprövat, och ett känt exempel är Singapore som vid c:a 50-talet var gravt drabbat av kriminella gäng med droghandel och annat typiskt. Då införde man långtidsförvaring mm. även för ringa brott, och på några decennier blev Singapore tämligen brottsfritt, kanske undantaget Cyberbrott nuförtiden. https://www.internations.org/go/moving-to-singapore/living/safety-law-and-crime-in-sing...

Håller i stort med, Seawolf, som oftast även om det ibland blir lite friktioner, men jag har inte läst den artikel du länkar till eftersom jag då måste klicka på en ruta att "Allow all cookies".

Vilket jag inte gör, och som den försvarare av nätanonymitet jag tror du är och alltid har varit förstår du nog.

Jag läste nyligen en annan intressant artikel om just Singapore och deras rättssystem och hur det i vissa delar borde tagas efter av Sverige - men jag kan nu inte hitta tillbaka till den artikeln då jag inte lade på minnet var den var publicerad.

Någon upare som kan leta, eller vet?

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum