Avatar

Elsa Widding...

av Seawolf @, fredag, oktober 23, 2020, 12:04 (37 dagar sedan) @ Pinja

Man kan också anlägga en mer "politisk" aspekt på det hela. Om man tror, som generellt vänstern gör, att en önskad utveckling kan kommenderas fram, ser man naturligtvis få hinder för detta även bär det gäller att minska CO2 utsläppen. Men som historien visar fungerar inte denna typ av metoder annat än på mycket kort sikt, och de styrande nödgas ta till ren terror för att få sin vilja i genom mot sina motsträviga undersåtar som bara tänker på sitt eget bästa.

På lång, dvs hållbar, sikt fungerar inte enbart piskan. Det gör däremot moroten. Genom tekniska och kulturella framsteg som gjort livet lättare har vi gjort bestående framsteg. Så måste vi fortsätta. Den finns tyvärr ingen annan väg.

Pinja

Den mest intressanta frågan av alla är hur mycket elände som dagens miljöaktiviter måste ta till sig innan de också inser faktum:

- Utvecklad kärnkraft i gigantomfattning är det enda som kan vidmakthålla jordens antal av Homo Sapiens med ett drägligt liv.....

Mycket och billig energi inte minst av värme i kombination med gott om CO2 ger förutsättningar för matodlingar i tillräcklig omfattning....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum