Avatar

Farron Balanced

av Seawolf @, lördag, december 26, 2020, 08:36 (31 dagar sedan) @ Håkan

Det som har fått vår välfärd att bryta ihop är kombinationen minskande resurser och ökande antal klienter. Den ökande administrationen är mer en konsekvens av detta än en orsak.

Med välfärd menar jag hela det skattefinansierade komplexet skola och sjukvård och omsorg, och också polis och rättsväsende och migration och integration.

Håkan

Redan för flera decennier sedan gjordes en undersökning av hur många i Sverige som får lön under samlingsbegreppet "sjukvård", som faktiskt utgjorde den praktiserande mängden sjukvårdspersonal, sjuksköterska och läkare. Då var detta c:a 50%.

För några år sen gjordes en liknande undersökning, fortfarande c:a 50%.
Det besvärliga med detta är inte bara antalsfördelningen, utan det hinder för att jobba rationellt och effektivt som varje verksamhet drabbas av om man inte låter erfarna utförare utforma det hela utan tillsätter byråkrater och politruker i stället.

Inom industrin är detta känt som Toyotametoden, att låta de verksamma ha stort inflytande på HUR de gör för att vara effektiva.

Räknar man på en given vårdproduktion av totalt 100 avlönade och om 30st byråkrater kastas ut (kvar 20 byråkrater och 50st utförare), och en effektivitetsvinst på 30% med Toyotamodellen (gäller både utförare och byråkrater), så blir behovet : 50st*0,7 + 20st*0,7= c:a 50st

OBS, räkneexempel för att belysa principen, och andras antaganden kan förstås presenteras.

Enligt GWP lär det vara minst lika illa inom Polisen, och jag har inte uppgifter från alla andra områden. Men lärare kan vara ett exempel, de klagar över oceaner av statistik och annan administration de tvingas ägna sig åt i stället för den klassiska lärarrollen.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum