Avatar

Farron Balanced

av Pinja, lördag, december 26, 2020, 12:02 (23 dagar sedan) @ Seawolf
Ändrad av Pinja, lördag, december 26, 2020, 12:17

> Inom industrin är detta känt som Toyotametoden, att låta de verksamma ha stort inflytande på HUR de gör för att vara effektiva.

Det finns ju en svensk variant av Toyota metoden som kallas Verksamhetsutveckling (VU). På ABB körde vi den metoden från ca 2003 någon gång. Det hela byggde hos oss på att man konfererade två gånger om året och därvid dels rapporterade, dels satte upp nya mål. Under mellantiden jobbade små grupper vid sidan av det dagliga jobbet med att utveckla detaljer i sina respektive verksamheter och arbetsuppgifter. Det fungerade tidvis ganska bra tyckte jag. En tydlig fördel var att detaljer från "golvet", dvs de som gjorde själva jobbet, hade en väg att leta sig in i förändringsarbetet på ett sätt som aldrig hade kunnat ske om endast en chef pekat med hela handen. Nackdelen var att en viss rutin och/eller fatique kunde förmärkas efter ett tag. Då gällde det för de ansvariga att utveckla utvecklingen, vilket inte var så lätt. På det hela taget var dock VU något positivt.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum