Avatar

Den här krönikan är intressant för oss Seawolf, eller hur?

av Seawolf @, tisdag, december 29, 2020, 17:18 (29 dagar sedan) @ Håkan

Jag anser att det som minst av allt kan hjälpa i svensk demokratiutveckling är ett nytt parti, utom möjligen kortvarigt med det uttryckliga målet att vara kortvarigt.

Detta eftersom det svenska problemet är just hur partier deformeras till att agera likadant då de kommit in i riksdagen (eller andra politiska organ), eftersom incitamenten för att aktivt söka stöd i åsikterna hos de enskilda väljare som valt den enskilde riksdagspersonen saknas helt då han väljer knapp att trycka på. I Sverige ger partierna löften som de sviker vilt efter valet, och deras politiker är livegna under partiet.

Demokrati borde innebära tvärtom: De valda politikerna skall mest känna ansvar inför sina väljare och rösta som de uppfattar att de vill. Partierna skall mest känna ansvar inför sina politiker och propagera/agera som de uppfattar att dessa vill.

Andra som kommit till liknande slutsatser brukar emellanåt förespråka skrotning av rubbet och anarki, revolution osv. Det finns få om ens några lyckade sådana grepp i historien.

Som sagts förut så har jag begrundat vilken gripbar och pedagogiskt förklaringsbar enskild förändring som skulle kunna göra om drivkrafterna totalt inom ramen för allt vi har redan, och enmans valkretsar samt vissa andra arrangemang är vad jag har landat på tills någon annan kommer med någon annan effektiv men samtidigt enkel förändring som leder till liknande resultat, alltså raka rör mellan folkåsikterna och valkretsarnas representanters knappval.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum