Avatar

Mellandagsrean.

av Håkan, Göteborg, onsdag, december 30, 2020, 09:29 (20 dagar sedan) @ S-B A-son

Men alla instanser måste också bli mycket, mycket bättre på kravställan och uppföljning. Redan idag skulle pressen kunna bli oerhört mycket bättre på att matcha politikerlöften mot det verkliga utfallet och kräva svar på varför alltför ofta inget hänt. Den sortens journalism finns det bara embryon till idag. Jag skulle vilja se en sådan utveckling över hela den partibundna pressen. Låt journalister gå i skola på de stora svenska exportföretagen som är experter på krav och kravuppföljning.

Mvh Sven-Barry

Jag har några kommentarer till ett stycke i det du skriver, Sven-Barry, och jag citerar därför just det stycket härovan.

Det du inleder med och utvecklar håller jag med om, att kravställande och uppföljning måste bli bättre i samhället, och att journalisters oförmåga att ställa följdfrågor och att våga bli jobbiga gentemot slingrande intervjuobjekt är ett problem.

Men det du skriver i din avslutande mening är inte meningsfullt. Inget exportföretag vare sig stort eller litet har eller kan tänkas vilja skapa traineeplatser och söka journalister för att träna dem i journalistik, och jag tvivlar på att särskilt många journalister vore intresserade av att det privata näringslivets storföretag skulle ge dem utbildning i hur en bra journalist ska agera.

Och det där att de stora svenska exportföretagen är experter på krav och kravuppföljning är en vacker tanke men med vissa förbehåll.

När kraven man ställt är till en leverantör, och man sett till att ha minst en alternativ leverantör, så följer man upp att kraven uppfylls mycket noga och utan silkesvantar.

Har man bara en leverantör, vilket ofta är fallet, blir det lite av silkesvantar och förhandling i stället om något blir fel.

Är det till en kund man ställt krav, dvs med ett kontrakt specificerat vad som är de egna ansvarsområdena och vad som är kundens, och det uppstår problem - vad tror upare som jobbar eller har jobbat i stora exportföretag då händer?

Rätt svarat, först en bedömning av kundens betydelse på marknaden i stort och sannolikheten för fortsatta order från just denna kund, och beroende på resultatet av bedömningen blir det mer eller mindre av krav på att ansvarsområdena ska respekteras.

Det händer att kunden får som den vill enbart genom sin roll som kund till exportföretaget i fråga, vilket en leverantör till samma exportföretag får uppleva på motsvarande sätt.

Jag hade kunnat exemplifiera med en hel del ur verkligheten sådan jag sett den under ett långt yrkesliv, men då yrkeslivet ännu pågår och med uppdrag från ett av dessa stora svenska exportföretag krävs det lite diskretion från mig.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum