Avatar

Varför finns det inget bra ord på svenska...

av Seawolf @, lördag, januari 09, 2021, 11:35 (18 dagar sedan) @ Håkan

Håkan

Läs hela artikeln du refererar till så kanske du också ser att flera av de exempel som den visar är tydliga exempel på nedvärderande, smutskastande och illagörande.
För övrigt avser order "Cartoon" ursprungligen tecknade bilder och framförallt serier som Kalle Anka.

Men framförallt, det skulle höja dig något om du tog in det egentliga innehållet i vad jag framförde i stället för att fokusera på din egen uppfattning om vad nidbilder är för något.
[image]
[image]


Jag läste hela artikeln innan jag skrev mitt inlägg och länkade till den, Seawolf, varför tror du något annat?

Jag kollade också på TED-talet innan jag länkade till det, sådan är jag.

Det vi nu diskuterar, från din sida med viss hetta, är mest definitioner av ord och jag är ju som kanske alla vet noga med sådant för att förståelse ska bli möjlig.

Begreppet niding eller nidbild har för mig inget med försök till opinionsbildning att göra, och det är opinionsbildning som är det bärande temat i både artikeln och TED-talet - inte att smutskasta.

Du har helt rätt i att det finns säkert oräkneliga mängder bilder sedan urminnes tider där skillnaden i själva bilden är svår eller omöjlig att se, som de du lade in ovan, men även i dessa bilder är tecknarens syfte att på ett provocerande sätt skapa en opinion mot det han skapar en grotesk bild av.

Ordet cartoonist är helt riktigt ett sentida ord och hör ihop med framväxten av tecknade serier, men som jag skrev i dialogen med Pinja handlar det ju inte om serier i de sammanhang som artikeln och TED-talet handlar om och inte i mitt sökande efter ett svenskt ord för skämttecknare som vill skapa opinion via en bild.

Jag försöker alltid låta bli personligt nedvärderande kommentarer, vilket inte hindrar att det som skrivs eller länkas till kan diskuteras, ser gärna detsamma från andra.

Håkan

Fortfarande bara tjat om ordet "catoonist" etc., i stället för det jag egentligen skrev om.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum