Avatar

Adam Cwejman sätter bättre ord än jag kunde...

av Pinja, lördag, januari 09, 2021, 13:15 (19 dagar sedan) @ Seawolf
Ändrad av Pinja, lördag, januari 09, 2021, 14:44

Bästa Seawolf, tror du själv på dessa konspirationsteorier. Jag tror då inte alls. Gemensamt för alla konspirationsteorier är att den verkliga orsaken är mycket enklare. Så här ser jag på saken:

s byggde under folkhemsperioden upp ett samhälle som byggde på solidaritet och rationalitet. Liksom i många andra mänskliga sammanslutningar, t.ex. företag, fungerade det bra under grundargenerationens livstid. Men de efterföljande generationerna fick i ökande grad svårt att upprätthålla den codex som ursprungligen rådde. I familjeföretags sammanhang brukar man tala om förvärva, ärva och fördärva generationerna. Något liknande skedde med folkhemmet. Ursprungligen var man helt och hållet fokuserad på sina egna. Gammal slum skulle byggas bort och ge plats för nya rationellt planerade stadsdelar, m.m, m.m. Vid pass 1969 hade allt blivit så pass bra att de yngre generationerna tog det allt det nya för givet. Man började nu istället utsträcka sin solidaritet även till avlägsna länder. Samtidigt fick s en ny ledare som kraftigt uppmuntrade detta, och som drev på för att skapa mycket generösa villkor för politiska flyktingar av rätt (dvs röd) sort. Följden blev att Sverige fick motta flera större och mindre invandringsvågor från länder med vänsterregimer på fall. Kunskapen om detta generösa mottagande spred sig så småningom runt om i världen med följden att invandringen snart bytte skepnad till ren migration på jakt efter bättre levnadsförhållanden, så som skett under hela mänsklighetens historia. Denna senare utveckling erkändes dock aldrig inom s, utan alla utan åtskillnad sågs som flyktingar. Det blev också tabu att påpeka motsatsen, eftersom denna ståndpunkt tidigt framfördes av nynazistiska grupper. Och så höll det på i årtionden. Fredriks Reinfeldts "öppna er hjärtan" jämte Jan Björklunds "löfte till sina barn" var inget annat än detta seglivade tabus sista suckar. Efter detta har detta tabu gradvis förlorat i styrka, inte minst p.g.a. av den eskalerande kriminalitet som den ohämmade invandringen fört med sig. Några konspiratoriska tankar på eget utökat väljarstöd tror jag inte alls på.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum