Avatar

Adam Cwejman sätter bättre ord än jag kunde...

av Seawolf @, lördag, januari 09, 2021, 16:04 (19 dagar sedan) @ Pinja

Du beskriver historien någorlunda som jag skulle gjort, fram till några år före Reinfeldt.

Hans strategi och tankevärld finns återgiven i hans bok "Det sovande folket". (Fakta, inte konspiration)

När Reinfeldt lyckades bilda regering och S började rannsaka läget, fann de att "deras" manliga LO-medlemmar hade börjat anamma M i stället för S. Detta var innan SD blev LO-männens val. (Fakta, inte konspiration)

Efterhand insåg man att man inte kunde stoppa den invandring som Reinfeldt hade startat eftersom huvudbudskapet hos S ju är att vara solidariska, humana osv.
I stället började man missionera i utanförskapsområdena och man ingick samarbete med de islamska organisationerna i landet där deras aktiva fick positioner inom S, mot att rekommendationer att rösta på S skulle förmedlas av dem. (Fakta, inte konspiration)

Ett mera känt exempel är de "valskolor" S-politiker idkade i Örebro (Vivalla mm.) vilka avslutades på valdagen då man tågade till vallokalerna. (Fakta, inte konspiration)

S fick därmed c:a 80% av rösterna i utanförskapsområdena. (Fakta, inte konspiration)

Under hela detta förlopp med start redan på 70-talet byggdes offentliga sektorn samt skattefinansierad organisationer mm ut på alla tänkbara områden och för alla tänkbara syften, och de befolkades huvudsakligen med partitrogna. (Fakta, inte konspiration).
Dessvärre med alltfler byråkrattjänster som inte deltager i själva produktionen av de offentliga verksamheterna. (Inom sjukvården är 50% inte läkare, sjukskötare eller biträden. Fakta, inte konspiration)

Men det räcker inte riktigt. Man kan inte längre expandera antalet offentliganställda, så enda chansen att fortsatt tillförsäkra sig regeringsmakten är att fortsätta ta emot lågutbildade som röstar på S.

Högutbildade är oönskade av samma orsak, och utvisas vid allra minsta avsteg från detaljreglerna. (Fakta, inte konspiration)

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum