Avatar

vAdam Cwejman sätter bättre ord än jag kunde...

av Håkan, Göteborg, lördag, januari 09, 2021, 18:10 (19 dagar sedan) @ Seawolf

Du beskriver historien någorlunda som jag skulle gjort, fram till några år före Reinfeldt.

Hans strategi och tankevärld finns återgiven i hans bok "Det sovande folket". (Fakta, inte konspiration)

När Reinfeldt lyckades bilda regering och S började rannsaka läget, fann de att "deras" manliga LO-medlemmar hade börjat anamma M i stället för S. Detta var innan SD blev LO-männens val. (Fakta, inte konspiration)

Efterhand insåg man att man inte kunde stoppa den invandring som Reinfeldt hade startat eftersom huvudbudskapet hos S ju är att vara solidariska, humana osv.
I stället började man missionera i utanförskapsområdena och man ingick samarbete med de islamska organisationerna i landet där deras aktiva fick positioner inom S, mot att rekommendationer att rösta på S skulle förmedlas av dem. (Fakta, inte konspiration)

Ett mera känt exempel är de "valskolor" S-politiker idkade i Örebro (Vivalla mm.) vilka avslutades på valdagen då man tågade till vallokalerna. (Fakta, inte konspiration)

S fick därmed c:a 80% av rösterna i utanförskapsområdena. (Fakta, inte konspiration)

Under hela detta förlopp med start redan på 70-talet byggdes offentliga sektorn samt skattefinansierad organisationer mm ut på alla tänkbara områden och för alla tänkbara syften, och de befolkades huvudsakligen med partitrogna. (Fakta, inte konspiration).
Dessvärre med alltfler byråkrattjänster som inte deltager i själva produktionen av de offentliga verksamheterna. (Inom sjukvården är 50% inte läkare, sjukskötare eller biträden. Fakta, inte konspiration)

Men det räcker inte riktigt. Man kan inte längre expandera antalet offentliganställda, så enda chansen att fortsatt tillförsäkra sig regeringsmakten är att fortsätta ta emot lågutbildade som röstar på S.

Högutbildade är oönskade av samma orsak, och utvisas vid allra minsta avsteg från detaljreglerna. (Fakta, inte konspiration)

Som en kommentar till både Pinja och Seawolf, se detta.

Jag ser utvecklingen ungefär som Pinja men inte som Seawolf, alltså inte som ett resultat av medvetna beslut med målsättning att det skulle bli så som det är i dag vilket skulle motsvara begreppet konspiration.

Det Seawolf beskriver i ett antal steg är också riktigt, eftersom det beskriver just det Pinja skriver, ett antal händelser och förändringar inom och utom Sverige som driver fram ändrade politiska beslut vilket i sin tur leder till nya förändringar osv.
Business as usual alltså.

Det handlar inte om att politiker och partier sedan årtionden haft en plan som nu har förverkligats, endast om det gamla vanliga att på alla sätt försöka dra fördel av det som händer. Detta gäller alla partier och regeringar, opportunismen är kung numera.

Det Seawolf skriver i sitt näst sista stycke kan möjligen vara riktigt på ett visst sätt, att nu när läget redan är katastrofalt ser de ansvariga i S ingen annan väg än att fortsätta köra mot stupet. Alternativet, att kasta ut MP ur regeringen och be C och L att dra åt skogen, är omöjligt för S med sina interna grupperingar.

Och i sista stycket spårar Seawolf totalt ur då han påstår att det är fakta att lågutbildade medvetet ges uppehållstillstånd som röstboskap medan högutbildade närhelst en möjlighet finns att skicka dem ut från Sverige detta görs just för att de ses som icke S-röstande.

Lite väl magstarkt konspiratoriskt för att inte tala om hur kriminellt och straffbart det vore.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum