Avatar

vAdam Cwejman sätter bättre ord än jag kunde...

av Håkan, Göteborg, söndag, januari 10, 2021, 20:33 (18 dagar sedan) @ Pinja

Jag tror inte att min och Seawolfs sakframställningar behöver vara motstridiga och inte samtidigt sanna. s´ "röstskola" som han nämner är ju inget nytt utan har djupa rötter i s´ historia. Den som har läst den mycket fina romanen "Soldat med brutet gevär" av Wilhelm Moberg känner igen sig. Samma eller liknande metoder tillämpades redan på 20 och 3o talen, och jag ser egentligen inte att förfarandet är så förkastligt. I en demokrati står det ju alla partier fritt att försöka vinna röster. Men givetvis passeras en gräns om man börjar importera röstboskap i akt och mening att gynna det egna partiet.

Beträffande den sk kompetensutvisningen så är denna helt enkelt en följd av de senare årens skärpningar av migrationspolitiken. Att kraven blivit så stränga hör i mycket ihop med att så mycket fusk förekommit. Det känns rätt men ändå fel, när man betänker hur jämförelsevis lätt det är att med framgång åberopa asylskäl helt utan bevis.

Den punkt där jag inte håller med Seawolf, och jag ser att Håkan håller med mig, är konsprationsaspekten. Jag tror verkligen INTE att någon på förhand planerat att det skulle bli så här.

Pinja

Återigen håller jag i stort med om det du skriver, Pinja, men återigen med ett par kommentarer.

Det jag tror Seawolf syftade på med det där att utvisa kompetenta människor är några uppmärksammade fall med människor som bott och arbetat i Sverige sedan flera år, men där migrationsverket upptäckt marginella regelbrott antingen av dem själva eller av deras arbetsgivare, varefter de ska utvisas.

Den andra kommentaren är att varken dessa kompetenta eller den importerade röstboskapen har rösträtt i Sverige innan de blivit svenska medborgare - och har de blivit det kan de inte utvisas.
Så den av Seawolf påstådda konspirationen, som inkluderar både borgerliga och socialistiska regeringar sedan årtionden, måste inkludera processen att så snabbt som möjligt göra de mindre vetande till svenska medborgare och att avvisa de övriga.

Men uttryckt på det sättet är det inte utan att jag nu börjar fundera...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum