Avatar

Lars Norén

av Pinja, tisdag, januari 26, 2021, 19:07 (37 dagar sedan) @ S-B A-son

Så är det. Och när han inte sysslade med kriminella skrev han pjäser om mentalpatienter, vilket för mig omöjliggjorde all form av identifikatin, som är en av huvudförutsättningarna för lyckad scen och filmkonst. Klassiska stora dramatiker som Shakespeare, Strindberg, Ibsen, Garcia Lorca m.fl. skapade allmänmänskliga verk som man kan identifiera sig med trots stora avstånd i tid och rum. Inte Norén. Hos honom var det bara eländes elände och dårskap. Vad var det som var så bra med det?

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum