Avatar

Antalet muslimer i Sverige...

av Seawolf @, måndag, februari 01, 2021, 06:54 (27 dagar sedan) @ Håkan

...är olika beroende på vem man frågar, och också beroende på hur de definierar ordet muslim.

Jag nämnde en del om detta i tråden om Lindströms teckningar, och i den här artikeln blir det nu ytterligare klarlagt hur få de är.

https://bulletin.nu/ledare/all/myten-om-muslimroster-har-skadat-partierna-och-muslimerna

Det där att importera röstboskap nämns också, och hur lite verklighet det funnits i de påstådda politiska projekten runt detta.

Bulletin kanske faktiskt kan bli något...

Håkan


Det är alltså de muslimska organisationerna som blåser upp antalet muslimer det finns i Sverige.

Baserat på bl.a. detta tubbar de partierna att i varierande omfattning att ge de aktiva i de muslimska organisationerna pengar och uppdrag inom respektive parti, i tron att muslimerna är mycket fler än de är, och att de kommer att ge röster via budskap från organisationerna.

Kärnpunkten i detta är inte hur stor den muslimska valboskapen ÄR, utan hur stor de muslimflörtande partierna TROR att den är, vilket i sin tur gör att dessa partier ser ökat inflöde av mera valboskap som en positiv sak....


Ungefär så, Seawolf, men dessbättre verkar det nu som att ögonen har öppnats på tillräckligt många i de politiska kretsarna och det börjar stramas åt med bidrag till en del organisationer.
Det återstår dock en hel del att strama åt och en orsak är att i en del partier en del människor har använt sin egen position och byggt sin karriär på att involvera religiösa aktivister i svensk politik. Detta tar tid att rensa ut.

Jag ser också siffror i Egyptsons artikel som en indikation på att det inte finns en eller flera konspirationer bakom dagens antal av befolkningen med utrikes bakgrund, utan det jag några gånger har skrivit om som en troligare förklaring - att politiker är opportunister och populister i stort sett allihop.

Allteftersom omständigheter förändras, vare sig de sett det komma eller ej, anpassar de sig och försöker använda de nya omständigheterna till sitt och sitt partis bästa.
Igen och igen och igen.

Håkan

Den viktigaste boten för en vacklande demokrati (folkstyre) är att införa enmans valkretar etc.
(Droppen och stenen....)

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum