Avatar

En timme teoretisk fysik

av Seawolf @, fredag, februari 05, 2021, 12:11 (74 dagar sedan) @ Håkan

Kort sammanfattning:
Oavsett hur småskaliga modeller och fenomen man spårar och formulerar, så finns det alltid ännu småskaligare modeller att upptäcka och fördjupa sig i.

På motsvarande sätt är det med universum, skalad uppåt. Från sol omkring jord, sen jord omkring sol, sen galaxen vintergatan, sen massor av galaxer, sen ett ändligt universum, sen multipla universa.

Redan som finnig tonåring uppfattade jag detta med ett ändligt universum som skumt. Finns det ett så vore det onaturligt om det inte funnes oändligt många. Och dessa tillsammans kanske är en slags blob i en högre dimension.


Beträffande det skumma med ett ändligt universum, Seawolf, kan man jämföra med vår jord som har en yta utan gränser men med en ändlig yta.
Brukar illustreras med uttrycket att rummet är krökt men till skillnad från jorden, där detta är synligt som en krökt yta, är själva universum krökt på motsvarande sätt men i fler dimensioner.

Frågan om multipla universum är mest en rolig spekulation eftersom en zenliknande fråga om begreppet existens direkt infinner sig: Kan ett ytterligare universum vi inte på något sätt kan förnimma effekter av sägas existera?

Eller för att göra frågan individuell - existerar till exempel Australien just nu för dig eller mig Seawolf, annat än inne i våra huvuden?

Håkan

Om ingen tillåts göra antaganden om hur allting är funtat utan att i förväg kunna bevisa att det är så, så skulle inte fortsatt vetenskapligt arbete kunna ske.
På liknande sätt är det tillåtet för många att antaga att det finns en gud, medan många andra inte tror att det antagandet är sant. Darwin och hans föregångare gjorde antaganden och påvisade efter efterhand sannolika fakta som stödde antagandena, även om skapelsetrogna ännu inte godkänner dessa fakta som bevis på utvecklingsläran.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum