Avatar

En timme teoretisk fysik

av Håkan, Göteborg, fredag, februari 05, 2021, 14:12 (31 dagar sedan) @ Seawolf


Om ingen tillåts göra antaganden om hur allting är funtat utan att i förväg kunna bevisa att det är så, så skulle inte fortsatt vetenskapligt arbete kunna ske.
På liknande sätt är det tillåtet för många att antaga att det finns en gud, medan många andra inte tror att det antagandet är sant. Darwin och hans föregångare gjorde antaganden och påvisade efter efterhand sannolika fakta som stödde antagandena, även om skapelsetrogna ännu inte godkänner dessa fakta som bevis på utvecklingsläran.

Alldeles riktigt, Seawolf, och det mycket missbrukade ordet både bland med- och motdebattörer är ordet "bevis".

I vetenskapliga sammanhang existerar inte det ordet i sin exakta betydelse, utom i ett speciellt vetenskapligt område - matematik.

Jag har läst många böcker också om det och om närliggande områden som statistik och om hur man gör meddelanden hemliga - det sista något som är minst sagt aktuellt numera.

Läs och lär.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum