Avatar

Ygeman i Trump klass

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 10:54 (70 dagar sedan) @ Excel 319

Grundkursen i fossilfri elförsörjning måste inkludera en förståelse för att nordeuropas elförsörjning häner ihop mellan länderna, och det är 100% idioti att stirra sig blind på hur just Sveriges import/export förhåller sig.

Nordeuropa kräver att fossilkraftverken alltid är igång, mer eller mindre. Varje tillskott av vindkraft minskar fossilkraftsmängden. Varje stängning av kärnkraft ökar fossilkraftsmängden. Varje elbilsladdning ökar fossilkraftmängden. osv.

Vidare, den minskning av Svensk fossilanvändning inom produktionen som skett de senare decennierna trots ökad "produktion" beror nästan enbart av storskalig import av energikrävande produktion av komponenter från t.ex. Asien, där el och fossilbränsle är subventionerade i stället för beskattade, och vars transporter sker via flyg och fartyg vars bränslen heller inte är beskattade.

Varje höjning av elpriset pga. vansinniga politiska beslut ökar lönsamheten i att låta Asiens länder producera delarna med värre miljöutsläpp än här.

Antingen är våra rödgröna politiker så ini H-e korkade att de inte vet om ovanstående, eller också är de så indoktrinerade att de tvångsmässigt ljuger värre än hästar travar......

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum