Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 12:16 (23 dagar sedan) @ Seawolf

Personligen tror jag att Kvartals redogörelse av olycksförloppet är trovärdigt.
Hålet i sidan förefaller ligga 1/3 av fartygslängden (c:a 150 meter) från fören. Dvs. 50 meter.

Farten tycks ha varit omkring 14 knop då visiret lossnade. Det blir c:a 7 m/s, och det tog alltså c:a 7 sekunder för det losslitna visiret att ha hamnat där hålet är. Ett så stort och krökt plåtschabrak som visiret sjunker inte momentant och att det kan ha haft något gångjärnshörn i riktning mot skrovsidan och att en våg fick det att slå hål i sidan förefaller mig vara mycket rimligt att tro.

Som jag skrev tidigare, Seawolf, så är det möjligt att visiret höll sig flytande länge nog så som du skriver.

Jag kollade hur länge sju sekunder är på en klocka och föreställde mig samtidigt visiret och fartyget och grov sjö som kan trycka visiret snabbare akteröver i en surfeffekt eller bromsa upp det i motsatsen, och hypotesen kan inte uteslutas.

En av många saker som har stört mig ända sedan den så kallade dokumentärfilmen släpptes är avsaknaden av specifika uppgifter om var hålet befinner sig. Alltså var i fartygets längdriktning och var i höjdriktning, med måttsättning.
De bilder som skapats i datorer visar en intryckning med ganska stor höjd men mindre i längd, och med en öppning i mitten som är ganska liten i förhållande till den totala intryckningen.

På alla bilder är detta hål ungefär i skarven mellan de blåa och vita delarna av skrovet, men var hålet verkligen befinner sig vill jag gärna veta.
Det är ju mycket viktigt att veta om det är under huvuddäcket, alltså det däck man kommer in på via ramperna i för och akter, eller över det eller i nivå med detta däck - men jag har inte hittat några uppgifter om det någonstans.

Den "fender" som omtalas är en längsgående avbärarstruktur längs den plana delen av skrovet och på den bild jag visar syns denna just i skarven mellan det blåa och det vita, men jag ser inte några rester av denna på dykbilderna. På min bild ser man att bildäcket är just i nivån mellan det blå och det vita, vilket är logiskt eftersom avbärarbalken vill ha en stark struktur på insidan för att kunna hålla emot en hård studs mot kaj eller kajfendrar.

Enligt dataskapade bilder skulle hålet alltså vara där huvuddäcket är, men jag minns filmen från dykroboten som att det var tomt på insidan - återigen vill jag ha mer noggranna uppgifter.

En annan sak som är förvånande, eller konspirationslockande, är att ingen från högre håll heller verkar vilja ta reda på mer. Allt handlar om att det ska vara stopp nu på att försöka.

[image]

På bilden ser man också hur förskeppet med visir och bogramp är utformade, och att huvuddäcket naturligtvis är några meter över vattenlinjen, och avbäraren längs fartygssidan är just i nivå med huvuddäcket.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum