Avatar

Ygeman i Trump klass

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 15:29 (26 dagar sedan) @ Håkan
Ändrad av Seawolf, tisdag, februari 09, 2021, 16:03

Det finns olika fossilkraftverk.
De mest snabbstartade är gasturbiner som går igång på minnuter, men har dålig verkningsgrad.
https://www.uniper.energy/sverige/reservkraft/gasturbiner

Sen kommer de som eldas med fossilbränsle i en eldstad. De oljeeldade får upp ångtryck/kapacitet inom nån timme kanske. De med sten- eller brunkol tror jag tar flera timmar på sig.
Därefter beror tiden till elproduktion på hurdan ångturbin man har. Vanligen är dessa av flerstegs-enkelaxeltyp, och de måste värmas upp sakta för att olika delars längdutvidgning skall hinna balanseras. Säg 3 timmar efter man fått upp ångtemperaturen.¨

Slutligen finns turbintypen "https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelrotationsturbin", som går att värma upp och köra igång snabbare än de andra, kanske en timme, men kan ha något lägre verkningsgrad.

Kraftverket i Stenungsund har dubbelrotationsturbiner, just för att kunna startas rimligt snabbt. Men pga. att Stenuingsund har lägre verkningsgrad än Karlshamn, ligger två block i Stenungsund i dvala, medan två block kan köras om man hittar pensionärer som vet hur man kör dem, och Sverige låter i stället Karlshamn vara driftsdugligt.

När behovet i Nordeuropa närmar sig max, sätter man igång de fossilkraftverk som har lägst kWh-pris (av de som ännu inte är i drift) och eldar på där så allt blir varmt och man sen har beredskap att gasa på inom rimliga tider.

För övrigt kan man förenklat likna ett visst sammanbundet trefas elkraftsnät med en enda gigantisk roterande mekanisk axel, där alla infasade kraftkällor driver runt axeln, medan alla trefasmotorer och annat bromsar axeln. Man kör axeln så att det "varvtalet" ligger på 50 Hz.
Blir det en kortis, så är det generatorernas levande kraft (svänghjulsmassan) som kortvarigt, via ledningsnätets impedans (växelströmsmotstånd), ger hur stor den kortvariga strömrusningen blir.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum