Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 18:51 (27 dagar sedan) @ Håkan

Citat från artikeln:

"Inofficiellt fick expertgruppen helt kort även ta del av råmaterial som filmats med en ROV och som inte publicerades i dokumentären. De påpekar att detta innehöll ytterligare viktiga bevis. Havsbottnen var klart synlig och i åtminstone en del kan man se en samling av större stenar. Även stenhögar som dumpades på vraket efter haveriet kan skönjas på videon, enligt rapporten.

Vad det handlar om är att det granskade videomaterialet visar att det finns ytterligare ett horisontellt hål i styrbordssidan på Estonia, förutom det hål som skapat sensation efter att dokumentärens innehåll offentliggjordes.

Det ”nya” hålet finns längre akterut på styrbords sida, i den aktre änden av texten ”ESTLINE”. Den långsträckta, horisontella skadan finns, enligt en bild i rapporten, precis under den första bokstaven E i texten och sträcker sig akter om denna. I denna skada har bordläggningen rivits upp. Enligt uppgifter i estnisk media skulle hålet vara uppskattningsvis några meter långt och flera tiotals centimeter brett."

Du har en mycket livlig fantasi, Håkan, som kan visualisera den sten eller klippa på botten som likt en slags kniv långsamt skulle ha skurit in en flera meter lång reva, några decimeter bred, medan fartyget åkt utmed botten, varefter fartyget sedan vridit sig så att revan kommer en bit ovanför botten. :-D

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum