Avatar

Ygeman i Trump klass

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 19:44 (23 dagar sedan) @ Seawolf

Det du avslutar med, Seawolf, ger mig associationen till något vi alla är välbekanta med och det är hur en förbränningsmotor behöver ett tungt svänghjul för att ha en stabil gång.
Tänk båtmotor nu, ni som är upa-puritaner...

Ett stort elnät, landsomfattande och mer, behöver alltså rent fysisk rotationsenergi i form av tunga grejor som snurrar.

Solpaneler bidrager alltså inte till stabilitet i elnätet, endast till en ökad andel av energileverans då solen lyser.

Vindkraftverk har generatorer med svängmassa, men det leder mig till nästa fråga till Seawolf - hur är stabiliteten i ett nätverk med ett relativt litet antal stora svängmassor jämfört med ett stort antal små?

Och som en ledande följdfråga, vad händer när de små blir väldigt många och på ett oförutsebart sätt bidrager eller upphör att bidraga?

Håkan


Här uppvisar du återigen en livlig men väl enkel fantasi.
Min liknelse är inte så exakt avbildande trefasnätens funktion att sådana frågeställningar är relevanta. Men den är tillräckligt representativ för att skapa en visserligen ytterligt primitiv men ändå känsla för vad det handlar om.

Reglersystemen för solkraft och likströmsöverföringar deltager i att snurra axeln, men inte så bokstavligt. Exempelvis medför en likriktning av trefas växelström till likström och sen tillbaka till trefas växelström att det inte finns någon axelkoppling alls, och det går t.ex. utmärkt att på det sättet koppla ihop 60Hz och 50Hz nät med varandra.

Men jag avstår härmed i denna tråd att försöka göra en komplettare trefaskurs.

Jag får intrycket av en något högdragen professor, Seawolf, och jag har inte sett ett litet svänghjul bakom var lampa härhemma, det var en reflexion runt begreppet stabilitet i elnätet bara. Fick du intrycket att jag hade invändningar mot dig?

Men vi är som vi är, jag med fantasi...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum