Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av Seawolf @, onsdag, mars 17, 2021, 14:15 (35 dagar sedan) @ S-B A-son

Angående forskning och vem eller vilka som finansierar densamma:

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling/For...

Men rörande den del som finansieras av staten skrev regeringen genom Helen Hellmark Knutsson som förvisso fått sparken så här år 2016:

"Regeringens ambition är att värna den fria forskningen. Samtidigt behöver forskningspolitiken också se de stora samhällsutmaningar som är relevanta för vår tid och vårt samhälle. I budgetpropositionen tas därför ett antal initiativ som stärker den fria forskningen samtidigt som forsknings- och innovationspolitiken tar hänsyn till samhällsutmaningarna. Regeringen gör en rad strategiska forskningssatsningar för att möta både globala och nationella samhällsutmaningar som miljö- och klimatförändringarna, hälsoutmaningen, hållbart samhällsbyggande och en ökad digitalisering. För att öka kvaliteten i skolan behöver den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna stärkas och regeringen föreslår att medel avsätts för forskarskolor för lärare vid universitet och högskolor. Dessutom investerar regeringen i en försöksverksamhet som ska pröva och utveckla modeller för att öka samverkan mellan skolhuvudmän och universitet och högskolor med lärarutbildningar om praktiknära forskning."

Rätt skrämmande formuleringar tycker jag. Lätt att få krupp när ordet "utmaningar" nämns.

Hela texten här:
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/09/vi-miljardsatsar-pa-svensk-forskning/

Mvh Sven-Barry


Det svenska "nyspråket" (benämningen först nämnd i boken "1984") utvecklas stadigt mot att överträffa orginalet....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum