Avatar

Arpi och ...

av Seawolf @, måndag, mars 22, 2021, 19:34 (30 dagar sedan) @ Håkan

Tja, oavsett vilka politiska åsikter som svenska journalister har, så är de alla rörande eniga om att mellan dem och Gud Fader får inte finnas NÅGON, utom möjligen en ansvarig utgivare som bara har en enda befogenhet - att säga nej till sånt som kan hota honom.
Vore det inte för presstödet så skulle de sjunkande annonsintäkterna tvinga redaktionerna att ta upp sånt som folket tycker är viktigt, i stället för vad redaktionen tycker är viktigt.
Alternativt, vad den som betalar deras löner tycker är viktigt.
Oavsett behöver hela journalistkåren klättra ned från sina höga hästar......

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum