Avatar

Arpi och ...

av Håkan, Göteborg, tisdag, mars 23, 2021, 12:47 (30 dagar sedan) @ Seawolf

Tja, oavsett vilka politiska åsikter som svenska journalister har, så är de alla rörande eniga om att mellan dem och Gud Fader får inte finnas NÅGON, utom möjligen en ansvarig utgivare som bara har en enda befogenhet - att säga nej till sånt som kan hota honom.
Vore det inte för presstödet så skulle de sjunkande annonsintäkterna tvinga redaktionerna att ta upp sånt som folket tycker är viktigt, i stället för vad redaktionen tycker är viktigt.
Alternativt, vad den som betalar deras löner tycker är viktigt.
Oavsett behöver hela journalistkåren klättra ned från sina höga hästar......

Jag gissar att du med journalister på höga hästar syftar på de alltför många som försöker skapa opinion för sådant de själva ser som viktigt, Seawolf, vilket inte på minsta sätt ingår i det journalistiska uppdraget.

Sådant som opinionsbildning och att väcka känslor hör till ledarsidorna och i viss mån kultursidorna, och naturligtvis till sportsidorna där något journalistiskt uppdrag knappast finns alls.

Vad folk tycker är viktigt inom just journalistik är dock en marig fråga för vilken redaktion som helst, och jag ser det som omöjligt att via prenumerationer eller andra former av betalväggar få kostnadstäckning ens för lokalhyra och teknisk utrustning.

Folk är sådana, kan de få dagliga nyheter på andra ställen som till exempel public service och sedan fylla på sina behov av personliga värdegrundsbekräftelser på olika öppna nätsidor, så tar det emot att lägga ut åtskilliga tusen om året utan att få något ytterligare för pengarna.

Jag är generös, jag låter public service få min del av skattepengarna för att använda som de vill, men utan att jag belastar någon av deras chefer eller andra medarbetare med att ta del av det de gör.

Och jag betalar dessutom Göteborgs-Posten för att få reda på vad Putin gör, och Biden och just nu han med namnet som jag aldrig minns hur det stavas i Israel, och några andra också.

Vad svenska politiker gör ser jag alltmer som något för kultursidornas skolteateravdelning och steget till sportsidornas nivå är litet.

Noterar också att dagens Bulletin inte har några nya debattartiklar, och inga journalistiska heller, så där händer det just nu ingenting av intresse.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum