Avatar

Den här artikeln innehåller mycket intressant...

av Håkan, Göteborg, onsdag, mars 24, 2021, 21:32 (28 dagar sedan) @ behan

Plötsligt dyker min gamla signatur upp ur det fördolda. Än är inte undrens tid förbi.
Nu tror jag dock inte längre att var och en kan bli salig på sin egen tro. Nej andra lagar/principer gäller. Nu tror jag att ”dubbeltänket” så som Georg Orwell beskrev det i ”1984” , det som var en avgörande viktig egenskap för att kunna tillhöra det ”Inre partiet”, har tagit över och blivit en grundförutsättning för politiker, opinionsbildare och beslutsfattare av alla de slag. Bäva månde världen.

Den gamle, som ibland är tacksam för sin höga ålder.

Din plötsliga återuppståndelse är något oväntad men inte desto mindre välkommen, behan, och vågar vi hoppas att du blir kvar ett tag?

Det finns en del att dryfta, ju.

Håkan
den halvgamle som blir allt äldre


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum