Avatar

Nu kommer intressanta granskande artiklar allt oftare...

av Håkan, Göteborg, måndag, mars 29, 2021, 21:16 (23 dagar sedan) @ Seawolf

De olika konspirationsterorierna och allmänt hat mot MAKTEN har sina rötter i att en stor och växande del av allmänheten uppfattar medias agendajournalistik som så väldigt främmande för deras åsikter. Ju mer media samfällt går mot rödgrön agendajournalistik, desto mer anser konspiratorikerna detta är bevisat att det just handlar om konspiration.

Skulle media beskriva samhälle och politik mera neutralt skull de lättare kunna få förståelse att konspirationerna inte stämmer.

Att analysen i länken inte berör detta är svagt och okunnigt.

Artikeln i länken handlar om historiska skeenden i Amerika sedan konstitutionen, Seawolf, inte om svenska rödgröninfiltrerade media och vad som sker i Sveriges medialandskap i dag.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum