Avatar

Nu kommer intressanta granskande artiklar allt oftare...

av Seawolf @, tisdag, mars 30, 2021, 06:58 (23 dagar sedan) @ Håkan

De olika konspirationsterorierna och allmänt hat mot MAKTEN har sina rötter i att en stor och växande del av allmänheten uppfattar medias agendajournalistik som så väldigt främmande för deras åsikter. Ju mer media samfällt går mot rödgrön agendajournalistik, desto mer anser konspiratorikerna detta är bevisat att det just handlar om konspiration.

Skulle media beskriva samhälle och politik mera neutralt skull de lättare kunna få förståelse att konspirationerna inte stämmer.

Att analysen i länken inte berör detta är svagt och okunnigt.


Artikeln i länken handlar om historiska skeenden i Amerika sedan konstitutionen, Seawolf, inte om svenska rödgröninfiltrerade media och vad som sker i Sveriges medialandskap i dag.

Håkan

Media i USA (och universiteten också för den delen) har haft samma rödgröna utveckling i USA som den haft i Sverige. De personer som dras till konspirationsteorierna gör det av skäl under sin livstid och inte från de under tidigare livstider. Såvida man inte tror på genetiska orsaker som ärvts från dem.

Media ÄR statsmakten, det visste Hitler, regimerna i Sovjet, Kina och Nordkorea samt Putin m.fl., och de rödgröna i åtskilliga västliga demokraturer. I.o.m. att demokraturhatarna inte får något erkännande i massmedia så förvärrar alltså media konspirationsvågen ju mer de förblir ensidiga, för det är precis det som eldar på den. Som en tryckkokare där man satt igen säkerhetsventilen. Öppna kärl exploderar inte.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum