Avatar

Demografi och den långa vandringen genom demokratierna

av Håkan, Göteborg, lördag, april 03, 2021, 12:49 (19 dagar sedan)

https://detgodasamhallet.com/2021/04/03/gunnar-sandelin-sveriges-demografiska-forandrin...

Rubriken knyter an till vänsterns tankar från sextio- och sjuttiotalet om hur samhället skulle tagas över inifrån i stället för genom yttre, och för dem själva mycket farligare och jobbigare, revolutioner.

Det samhälle vi har i dag bekräftar i viss mån att detta fungerade.
Sedan vänstern något stukad på nittiotalet behövde ersätta den tidigare arbetarklassen i rollen som offer, då dessa arbetare svikit vänstern, hittade man nya och många fler offer genom identitetstänkandet.

Och en av de gruvligaste av vänsterdemagoger, Gudryn Schyman, kom snabbt på att den största diskriminerade gruppen att exploatera som offer var kvinnor.
Och allt fler såg hur andra grupper kunde användas som offer för att kräva kompensationer.

Den enda grupp som inte är offer i dag är heterosexuella vita medelålders män.

Och sedan länge har vänstern identifierat en stor och ständigt växande grupp att engagera sig för, migranter som lyckats ta sig ända till Sverige genom alla de farliga länderna i resten av Europa, där de inte vågade söka asyl och med Danmark som den sista farliga passagen.

Och demografin i Sverige är nu något som ingen såg komma, och jag menar det inte ironiskt, inte ens vänsterns och miljöpartiets företrädare under de senaste årtiondena förstod vad som skulle bli följden av deras politik.

Artikeln är läsvärd men känsliga svenskar varnas för starka bilder.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum