Avatar

Suezkanalen

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, onsdag, april 07, 2021, 16:33 (14 dagar sedan) @ Håkan

Det var väst som byggde Suez kanalen. För att få till en ny måste det nog komma en ny kolonialtid.

Pinja


Jag tar risken att skriva utan att ens kolla wiki för att få tidsperioder och sådant riktiga, Pinja, och du har rätt i att det var väst dvs i första hand England som skapade kanalen.
Jag fabulerar alltså utifrån mina minnen av vad jag läst i olika skrifter om historiska händelser.

Det vi i dag känner som Suezkanalen var inte den första kanalen i området, det har byggts kanaler sedan forntiden i detta platta och relativt lättgrävda landskap.

En sådan förband Nilen med Röda havet, och flera andra försök att skapa vattenvägar för handel och samfärdsel finns det spår av.

Suezkanalen av i dag blev verklighet genom ganska roliga kontakter mellan kolonialmänniskor och Egyptiska herrar, och med inte så lite politiska och personliga intressen inblandade.

Suezkanalen har alltid varit en bärande del av den egyptiska ekonomin genom avgifterna som fartyg måste betala.

Till det kommer att de måste ta ombord en så kallad "suez crew", bestående av några män som under hela passagen håller sig i en kabin med inredning och sovplatser för en handfull människor. En så kallad Suez cabin.
De gör ingenting under hela resan men rederiet måste betala för dem, för en säker passage i kanalen, officiellt.

Och så är det det där med cigarettlimpor och viskyflaskor, en ansenlig mängd lämnas av skepparen till den som är Suez Pilot under kanalfärden, och när den förste löses av efter stipulerad tid och för iland detta och en ny Suez Pilot kommer ombord - jag ni förstår nog.

En skeppare jag pratade med sade att han en gång varit lite ironisk gentemot en av dessa Suez Pilots men då fått ganska bra svar på tal.
Tror du, sade lotsen, att jag kan behålla detta? Om jag inte skulle ha med mig tillräckligt mycket så att min närmaste chef blir nöjd med sin del och hans högre chefer blir nöjda med sina delar, så har jag snart inget jobb.

Efter en av de kanalfärder jag gjort gick jag iland i Suez i sydänden av kanalen, via en speedboat som kom upp långsides vårt mycket stora RoRo-fartyg medan vi gick i cirka åtta knop, och jag och några andra klättrade ner för en lotslejdare och tog oss över till speedbåten. Våra väskor firades ner med en vinsch och togs emot av de på båten.

Jag röker inte och hade alltså inga cigarettpaket och tänkte inte ens på den aspekten, men en av de i besättningen jag haft bra jobb med visste vad som krävdes. Han stack till mig några paket Marlboro när jag skulle klättra ner och tog farväl av alla, och han sade till mig att ge till dem på speedbåten som tog emot oss, och speedboatskepparen.

Som han sade till mig, min kompis på RoRo-fartyget, det händer ju att de råkar tappa en väska i vattnet annars...

En skröna jag fick höra på samma RoRo-fartyg och som jag inte alls tror är påhitt handlar om ett fartyg som låg för ankar utanför Port Said och väntade på att börja gå i konvoj nästa morgon. En styrman blev lite påhittig och tog VHFen och gjorde ett anrop med orden "Marlboro Pilots, Marlboro Pilots..." Det blev, som de religiösa säger, ett Herrans liv i land och enligt den som berättade detta för mig kunde de få fram vilket fartyg anropet kommit från.
Fartyget hölls kvar ett extra dygn, och hur rederiet såg på humoristen ombord är lätt att föreställa sig.

För att nu återgå till Suezkanalen och hur tydligt det just nu har blivit för världssjöfarten att den måste ökas ut till dubbla kanaler med samtidig trafik i båda riktningarna, så ligger det inte omedelbart i egyptiska makthavares intresse att med ännu ett kolonialt ingrepp i deras område.

Ska bli intressant att se hur snart detta med dubbla kanaler kommer upp på agendan.

Håkan

Märklig ryktesspridning om man nu ska tro på vad som står i Aftonblaskan. Men kanske inte så märklig ändå om lotsarna klantat till det.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnxrRv/kvinnliga-sjokaptenen-blev-felaktigt-anklag...

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum