Avatar

I stället för en Jönsson...

av Seawolf @, söndag, april 03, 2022, 15:06 (47 dagar sedan) @ Håkan

Barden och Riks har ännu inte förstått att den enda men totalt avgörande förändringen som Sverige behöver är personval i enmans valkretsar samt lättåtkomlig redovisning av vad politiker röstat för och emot. Alla andra förbättringar blir sen en följd av det, men kan inte ske utan det.
Exempelvis skulle inga partier med personvalda politiker kunna köra på med sin nuvarande politik.


Jag måste säga att det vore en upalevelse att se dig, Seawolf, i en öga mot öga diskussion med Alexander Bard.

Han kandiderar i Medborgerlig Samling i årets val och de har inte en konstitutionsförändring på agendan såvitt jag sett.

Men Bard är rolig samtidigt som han är värd att lyssna på (om man hinner med i den takt han pratar) och den här veckans panel på kvartal.se bjuder också på en del roliga uttalanden - i allt elände vi nu tvingas leva i om än i utkanten än så länge.

https://kvartal.se/artiklar/den-fria-varlden-har-aldrig-kants-sa-stark-som-idag/

Håkan

Anledningen till att inte personval är på tapeten är att alltför få har fått sina tankar ledda till frågan. Hittills är det bara återinförande av tjänstemannaansvaret som en del talar om och vill införa. Men som bekant är inte politiker omfattade av tjänstemannaansvar varken tidigare eller i ev. kommande.
För att få till stånd ett ansvar för sitt agerande för politiker (allt agerande är till syvende och sist personligt) finns bara personval i enmans valkretsar (med historikredovisning) att tillgå. Punkt!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum