Avatar

Jag tror att det blir militär konfrontation...

av Seawolf @, lördag, april 09, 2022, 13:54 (40 dagar sedan) @ Håkan

När Plutten trängs in i ett hörn så kan han mycket väl få utlopp för sina aggressioner och trycka på knappen, om inte någon i hans närhet tar kommandot och sätter stopp för galningens galenskaper innan. Det gäller ju dock att någon i hans privata livgarde förser någon av generalerna med ett vapen i konferensrummet. För alla som däri inträder blir ju minutiöst visiterade innan de släpps in i det heligaste.


Putin själv är nog allt mer irrationell i sitt tänkande och agerande, morpheus, och liknelsen med en råtta i ett hörn har fog för sig.

Det jag hittat om den så kallade knappen, både i USA och i Ryssland och gissningsvis i alla kärnvapennationer utom möjligen i Nordkorea, är att det är en procedur i minst tre steg med befattningshavare i olika geografiska placeringar - detta för att minska möjligheterna för dramatiska impulser hos någon att få fatala konsekvenser.

Vi må sätta vårt hopp till att inte alla i den ryska politiska och militära maskinen är utan förmågor att göra konsekvensanalyser och agera därefter.

Min gissning om Nordkorea är just bara en gissning, men är det någon regim som möjligen har endast en knapp så är det den.
I så fall må vi hoppas att dess vördade universalgeni till ledare inser att det för honom själv vore självmord att trycka på knappen.

Håkan

Jag TROR det inte, men jag anar att om Putte släpper lös något tillräckligt nukleärt, så kommer NATO att rikta 25% av allt de har mot de råtthål där Putte kan tänkas befinna sig, och som alla former av satellitspaning och underrättelseverksamhet kan antyda vara aktuella. Jag anar vidare att detta faktum har kommunicerats på ett övertydligt sätt till Putte.
Natos befälsordning gör väl att det inte finns en enda person/grupp som måste slås ut, utan olika spridda. Till skillnad från Puttes.
Jag föreställer mig att det vore lämpligt att ett samhängande meddelande går ut så det kan uppfattas av alla ryska befälhavare till lands, luft, och sjö, med beskedet att NATO inte är ute efter nukleärt krig mot ryska folket, och ett förtydligande av ovanstående, alltså att oavsett order från Putte INTE skjuta kärnvapen överallt, utan att NATO bara vill stoppa deras galna ledning.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum