Avatar

Firandet av Påsk...

av Håkan, Göteborg, tisdag, april 19, 2022, 19:15 (30 dagar sedan)

...var en underliggande orsak till det som hände på olika ställen i Sverige, tror jag, och att Paludan bara var en lågt hängande frukt att plocka som förevändning.

I en artikel på bulletin i dag tar artikelförfattaren upp många andra orsaker, som jag också håller med om som varande relevanta, men än så länge har ingen nämnt att det kan ha varit signifikant att det var under påskhelgen det hände.

Jag låter bli att länka, eller att kopiera hela texten, men ett par stycken ur den ser jag som en bra sammanfattning av vad de ansvariga med sina olika grader av passivitet eller ren dumhet eller aktivt medlöperi låter hända med Sverige.

Den avslutande meningen bör särskilt begrundas.

"Om polisen säger att de inte kan ge tillstånd eftersom de inte kan garantera säkerheten så befinner vi oss på ett sluttande plan. Borde tillstånd även vägras den som ville visa bilder av konstnärer som Lars Vilks? Ska publicering av Muhammad-teckningar förbjudas? Handlar det om att i praktiken förbjuda offentlig kritik av islam?

Såväl polis som politiker skulle dessutom kunna använda det som en ursäkt för att neka tillstånd till allt möjligt som någon kunde uppfatta som provocerande, och helt enkelt påstå sig inte ha resurser. På så sätt kunde man slippa ifrån att se till att det fanns resurser till det fria ordets försvar. Men yttrandefriheten ska inte anpassas efter polisens resurser – polisens resurser ska tvärtom anpassas efter behovet att försvara yttrandefriheten i samhället."

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum