Avatar

Ett litet klipp ur en artikel...

av Håkan, Göteborg, måndag, april 25, 2022, 09:59 (25 dagar sedan)

...i stället för en länk till hela, bland annat för att artikeln finns på bulletin där snudd på allt numera är bakom betalvägg eller snabbt blir det.

Artikeln är skriven av Luai Ahmed, bördig från Afghanistan, temat är påskupploppen och de många svenskar som vill inskränka grundlagsrättigheterna, och den avslutas med följande tänkvärda ord:

"Ordet islam betyder inte fred som många muslimer falskt påstår. Ordet salam betyder fred. Ordet ”islam” däremot betyder underkastelse.

Jag kan förstå hur mitt folk underkastade sig Muhammads religion på 700-talet. Men vad är svenskens ursäkt idag 2022?"

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum