Avatar

Djupet

av Pinja @, Västerås, fredag, oktober 14, 2022, 12:26 (114 dagar sedan)
Ändrad av Pinja, fredag, oktober 14, 2022, 15:18

När man lyssnar på vad den nya regeringen ser sig nödgad att ta i tu med, förstår man djupet av den vanskötsel V MP och C tvingat S att administrera. Jag önskar dem verkligen ett ärligt lycka till. Om de ens lyckas med en del borde vi vara på god väg redan om 4 år. Av våra många och stora samhällsproblem går några att lösa snabbare än andra. Det viktiga är att viljan finns. De problemområden där man bör kunna se skillnad inom fyra år är:

- Polis och rättsväsende
- Kriminaliteten
- Invandringen
- Skolan
- Slöseriet med skattemedel

Det som förmodligen tar längre tid är:

- Elsystemet
- Den s.k. integrationen, förutsatt att man får stopp på inflödet
- Sänkt skattetryck
- Förenklingar/lättnader för företagande

Slutligen, en över- eller återgång till huvudsakligen borgerliga värderingar som rådde långt in i den socialdemokratiska s.k. folkhemsperioden, men som gick förlorade därefter: Ordning och reda, anständigt uppförande, krav på prestation och belöning (först) därefter. Flit och sparsamhet.

Detta sista är ju en dröm och utopi, men utan att återskapa delar av detta, om än omstöpt i former för vår tid, kommer vänstern att återkomma och rasera det som hunnit åstadkommas.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum