Avatar

Djupet

av Seawolf @, lördag, oktober 15, 2022, 18:12 (410 dagar sedan) @ Håkan


Så ibland undrar jag litegrann om vår demokrati numera bara är reklam för produkten, inte själva produkten...

Håkan
surgubbe trots valvinsten

Det svenska valsystemet fungerar inte som det var tänkt och behöver reformeras.
Som i alla sammanhang när det är något som fungerar dåligt, så kan man endast varaktigt rätta till det genom att finna och åtgärda vad som orsakar problemet, inte genom att med kosmetiska åtgärder försöka dölja orsakens dåliga konsekvens.
Den svenska regeringsformen hävdar i §1: ” All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.
För att detta skall ha en verklig innebörd krävs inte bara att folket får rösta, utan också att de med sin röst påverkar vilka ja/nej-knappar som riksdagsledamöterna trycker på.
Numera är det väldigt få medborgare som är medlemmar i något parti, och därmed är det respektive partis inre krets som nominerar partiets riksdagskandidater. Tidigare kunde väljarna stryka de kandidater de inte ville ha in i riksdagen, men detta ändrades så att väljarna bara kan premiera en kandidat. Detta medför att väljarna i praktiken inte kan få bort kandidater de inte anser agera för deras intressen.
Väl inne i riksdagen blir ledamöterna tvungna att trycka på exakt de röstknappar partiledningen bestämt, gör de inte det kommer de inte med på nomineringslistan nästa val. Dessutom kan inte riksdagsledamöterna profilera sig med andra prioriteringar än partiledningens, så väljarna kan inte se vilka de eventuellt skulle vilja premiera på valsedeln.
Man kan uttrycka det så att riksdagsledamöterna är slavar under respektive partiledning, trots att regeringsformen avser att riksdagsledamöter skall tjäna folket. De flesta partier nominerar med förkärlek unga oerfarna och ofta dåligt utbildade kandidater eftersom dessa är lättare att kommendera än äldre, erfarna.
Konsekvensen av partiernas totala makt över sina politiker innebär att partiet hämningslöst kan kohandla med andra partier utan transparens för väljarna. Ofta accepterar de beslut som står i direkt motsats till vad deras väljare vid valet har trott sig rösta för.
Att komma tillrätta med detta demokratiska problem kan inte ske via att bilda nya partier.. Med samma valmetod som idag kommer alla nya partier att efter några valperioder ha tvingats att agera som de övriga eftersom orsaken ligger kvar. Skeendet är ju en konsekvens av nominerings- och valsystemet som alltså är orsaken till att regeringsformens §1 inte fungerar.
I likhet med visdomsordet att "alla affärer görs i verkligheten upp mellan två personer" så måste den svenska demokratin renoveras så att "alla val görs mellan två personer", dvs. en bra form av personval i enmans valkretsar. Detta tvingar samtliga kandidater att beakta folkliga åsikter på ett oerhört mycket kraftfullare sätt än dagens svenska valsystem. Men till detta behövs också att alla valda politikers röstningar de gör i sina respektive forum skall registreras i en sökbar och pedagogisk databas där väljare och journalister kan kontrollera inför nästa val om kandidaterna gjort det de säger eller ej. De kommer då alltså att ställas till ansvar för vad de gjort i förhållande till vad de sagt och lovat.
Olika länder i världen har diverse former av sådana valsystem och erfarenheter av goda och dåliga sådana kan med fördel studeras innan någon Svensk variant utformas. De Franska tvåstegsvalen är en viktig inspirationskälla.
Med enmans valkretsar som princip kommer de valda politikerna att ansvara inför sina väljare vid de omröstningar de deltar i. Partiledningarna kommer att tvingas fungera mera som koordinatorer för ledamöternas ställningstaganden. Ledamöterna kommer att ha stor frihet att själva utvärdera hur de röstar på förslag, oavsett vilket parti som ligger bakom, baserat på vad de uppfattar vara just deras väljares åsikter.
En förändring av detta slag skulle motarbetas av samtliga partier, varför det skulle krävas en mycket massiv agitation för att få det hela till stånd. Tiden borde vara mogen för den stora mängden oberoende opinionsbildare som idogt arbetar med att redovisa och presentera svenska missförhållanden och skandaler, att också diskutera och agitera för vilka förändringar av orsaken, alltså Sveriges demokratiska system, som krävs för att bryta nuvarande missförhållanden.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum