Avatar

Kärnkraft- men hur?

av Håkan, Göteborg, måndag, oktober 31, 2022, 13:37 (334 dagar sedan) @ Seawolf

Olkiluoto 3 har drabbats av pumpproblem under slutfasen av provkörningen. För en lekman kan detta nog te sig rätt förvånande. Vad har man egentligen pysslat med under den rekordlånga byggnadstiden? För den som varit involverad i kärnkraftsbranschen är det knappast lika förvånande. Jag har visserligen varit det i mycket ringa omfattning, men tillräckligt för att bilda mig en uppfattning om kulturen i branschen. Jag uppfattar det som sannolikt att just den myckna och enormt omfattande säkerhetsbyråkratin gör att triviala men förödande fel eller felkonstruktioner kan slinka igenom för att ingen lyckats få syn på dem i skogen av annan byråkrati som skymmer.

Nu när vi åter igen skall bygga kärnkraftverk, hur ska vi bära oss åt för att undvika detta?


https://svenska.yle.fi/a/7-10022302

Pinja


Man skall göra hårdare fysiska tester på de komponenter man ska installera och minska de Kafkaartade dokumenthanteringarna.
Det hjälper ju inte att skyffla papper för att säkra att ett visst exemplar av en viss konstruktion av något inte har defekter från sin individuella tillverkning.
Som nämnts tidigare så var jag projektledare för några projekt på Forsmark innan pensioneringen. Dokumentexercisen avhåller tveklöst skickliga och erfarna ingenjörer från att ens vilja sätta foten innanför staketet.

Måste tyvärr nämna till Seawolf att dessa hårda fysiska tester också behöver dokumenteras, med noggranna uppgifter om procedurer och mätmetoder och mätutrustning osv, allt för att framtida händelser ska vara spårbara.

Detta har med stor sannolikhet också gjorts på de aktuella ventilerna, speciellt då de enligt Yle var av en större modell av en tidigare använd ventiltyp.

Man kan också se det som att hela provkörningen faktiskt är en "hård fysisk test"... i verkligheten och inte i tillverkarens provningsverkstad...

Men med detta sagt ligger det ändå mycket i det Seawolf liknar vid Kafka, jag har också egna erfarenheter av att omfattande krav på dokumentation kan bli kontraproduktivt genom att fokus delvis flyttas till att få dokumenten i ordning...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum