Avatar

Något annorlunda nu...

av Håkan, Göteborg, torsdag, december 29, 2022, 08:25 (431 dagar sedan) @ S-B A-son

Både mitt inlägg med länk och din berättelse, Sven-Barry, är klara indikationer på att transporter dvs förflyttningar är en grundläggande del av den mänskliga existensen.

Detta kan ingen ändra på annat än marginellt och även då med oförutsebara konsekvenser, hur mycket än Greta Thunberg använder elbil eller hightechkatamaraner för signalvärdet.

På jägar- och samlartiden transporterade sig människor över de områden där det fanns sådant att jaga och samla, när jordbruket började var det mellan hemmet och åkermarkerna man förflyttade sig och skörden måste transporteras till ett ställe den var skyddad och sedan måste den distribueras och överskottet transporteras till en marknadsplats osv osv.

Än i dag är transporter avgörande för mänsklighetens existens, i allt från förflyttning av råvaror i gruvor till markytan och vidare till fabriker för att tillverka milliontals produkter - till att förflytta livsmedel i sin råvaruform till processfabriker och därifrån till de ställen milliarder människor kan nå till fots eller med buss eller egen bil för att sedan transportera det inköpta tillbaka till sina hem. Osv, osv.

Och en stor del av alla transporter sker numera för nöjes skull, allt från sådana trippar Sven-Barry beskriver till flygresor till semesterorter och ända ner till att bara ta bussen till en pub för att träffa kompisar.

Till exempel Old Beefeater Pub...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum