Avatar

Kärnkraften, är den verkligen lösningen?

av Seawolf @, söndag, januari 22, 2023, 06:57 (407 dagar sedan) @ Pinja
Ändrad av Seawolf, måndag, januari 23, 2023, 06:07

Kul att du gillade Sabine, vilket iofs nog ante mig. Vad beträffar snöa in så är det från min sida snarast en komplimang som visar att någon orkar tränga in i ett ämne.

Jag har läst Blomgrens bok i solstolen på Rhodos i september. Den var bra och gav framför allt en god repetition av den politiska beslutsgången kring elkraften i Sverige, men även delvis i Finland. Just den finska situationen med de stabila priserna tack var Mankala principen var en nyhet för mig.

https://second-opinion.se/mankalaprincipen-grundbult-for-finsk-karnkraft/

Överlag har Sabines inlägg fått mig att "curb my enthusiasm" (som i komedin med Larry David) något när det gäller kärnkraften, och inse att det vore viktigt att komma vidare med de andra spår som finns att jobba på vad gäller fissionsprocesser. Fusion verkar vara en lösning som alltid ligger 30 år fram i tiden.

Pinja

En vacker dag kanske de gröna fanatikerna vaknar upp och inser att en värld med 10+ miljarder måste få en dräglig levnadsstandard för att inte antalet skall skena vidare (Lex Rosling).
Dräglig levnadsstandard i kombination med en hållbar storlek och variation på urskogsområden och havsmiljöer är oförenligt med vindkraft och solceller. På sent 1990-tal var jag bl.a. i Indonesien i jobbet, både Sumatra och java, och flög över Borneo och kunde se med egna ögon det kapitala ödeläggandet av djunglerna via svedjebränning som var så omfattande att brandröken t.o.m. på flyghöjden var besvärande. Det är de fattiga i länderna som drivs ut i urskogen för att livnära sig på det sättet. Det är inte medelklassen i korallrika områden som använder dynamit för att få fisk även om det förstör reven.
Det är ett intellektuellt nederlag av skrämmande omfattning att inte de utvecklade länderna lägger några tusentals miljarder på forskning och utveckling av kärnprocesser som medför dels att världen kan få rik tillgång till elenergi, PLUS spillvärme för byggnadsuppvärmning för de kallare områdena, och dessutom kan användas för uppvärmning av växthusodlingar i platser med kärvt klimat.
Vad styr CO2-utsläppen
För mycket CO2 kan höja havsnivån, men det sker inte explosivt så det går att hantera. Samtidigt sägs fotosyntesväxtligheten dels ha fått en 25%-ig ökning av deras växtkraft, dels uppges att redan dagens ökning har medfört att ökennära växter blir lite tåligare mot torka och sakta börjar återta ökenmark.
Rovdriften på haven är ett jätteproblem. Plasteländet är ett annat. Vad gäller rovfisket där fångsten mals ner till fiskproteinsörja är ett gigantproblem. Inga arter skonas, inga arter kan fly. Allt mer sofistikerade instrument och fångstmetoder gör att allt färre blir ofångade.
Fiskmjölet går den till fisk- jätteräk- fjäderfäuppfödning, där vi konsumenter sen invaggas i att det ju handlar om något odlat och som inte drabbar viltfaunan. (Jag har besökt en Jätteräkodling på Sumatra som omfattade några kvadratmil, för en leverans av några 3MW dieselkraftverk).
Några tiotals miljarder borde också satsas för att försöka få fram koncept där stora delar av fiskproteineländet kan ersättas med några sorters insektsfarmer, vilka i sin tur kan livnära sig på köksavfall och andra restprodukter. Insekter är ju trots allt delvis en naturlig föda både för fjäderfä och t.ex. lax.
Rärkfarmen, zooma och åk runt

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum