Avatar

Början till slutet för rättssamhället...

av Seawolf @, måndag, mars 04, 2024, 10:10 (108 dagar sedan) @ S-B A-son

Jag har nästan hela tiden sedan jag skrev mitt inledande inlägg varit på jobbresa för att försöka klarlägga vad som är vad på ett par nylevererade fartyg, så jag ber om ursäkt att jag först nu tar mig tid att kommentera den intressanta dialogen mellan Seawolf och Sven-Barry - två av plankets äldsta medlemmar.

Min kommentar är att som så ofta blir den inledande frågan utgångspunkt för egna betraktelser och först efter ett antal inlägg nämns denna inledande fråga igen, i denna tråd av Sven-Barry.
Varefter Seawolf direkt sadlar sin käpphäst om personval och samfälligheter, i sitt senaste inlägg förklätt i ord som:

"Vad Sverige behöver i stället är en "Sannings och Faktadomstol" där både privatpersoner, organisationer, politiker och ämbetsmän inom offentliga sektorn kan dömas för "Sannings och Faktabrott!" Där domare och ev. nämndemän utses med personval med minimiåldern 45 år och sitter tills pensionsåldern 65 år uppnåtts."

Hur tror Seawolf att detta ska få förintelseförnekare att i stället veta att förintelsen är ett historiskt faktum?
Och hur ska det svenska behovet av en "Sannings och Faktadomstol" hanteras och tillgodoses av dagens riksdagsledamoter som en början till en sådan?

Den senare frågan är i princip detsamma jag tidigare ifrågasatt angående samfälligheter, hur ska dagens riksdagsledamöter kunna förmås att rösta bort sin egen relativt kravlösa försörjning.

Jag är nyss hemkommen från undersökande jobb i Finland där man är närmare verkligheten och det smittar av sig.

Håkan


Det är tydligt att Håkan måste ha starka Närkingska rötter. Ni vet, där favoritåsikten är:
"Dä går allrii, å iinte sen häller!"


Bäste Seawolf, signaturen Håkan hör med säkerhet till "verklighetens folk" och inser därför att det ska mycket till för att politiker av alla schatteringar i ett slag ska ödelägga sina egna födkrokar. Sånt självskadebeteende har de inte.

Mvh Sven-Barry, som inte kunde låta bli det där med "verklighetens folk". :glass:

Sverige har t.ex. infört allmän rösträtt som även det då kunde hota dåvarande politiska etablissemang. Man skall inte alltid förkasta den inverkan som en stor opinion kan ha.
Om något parti i riksdagen börjar pusha frågan så kan det få genomslag. Se bara på de saker som MP har fått igenom.
Det är en svensk defekt att folket hellre knyter näven i fickan än att protestera kraftigt.
Se vad EU:s bönder gör nu när de anser att politikerna är fel ute.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum