Lösenordet är krypterat i en envägsalgoritm så Du kan inte återfå ditt lösenord, Du kan endast skapa ett nytt. För att undvika missbruk kommer du att få ett E-postmeddelande och kommer att uppmanas att följa en länk för att bekräfta din begäran. Vid mottagandet av din bekräftelse kommer ett nytt lösenord att genereras och skickas till dig.


powered by my little forum